Профспілковий комітет
Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича

Новини!

 

Виступ голови профкому на останньому засіданні Вченої Ради Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

Шановні члени Вченої ради!

    Питання, яке ми сьогодні  розглядаємо, є досить важливими для життєдіяльності університету, але зауважу, що другою частиною цього питання мав би бути розгляд фінансового документу на 2013 рік. У нашому Статуті і Колективному договорі записано: «до компетенції Вченої ради університету належить ухвалення фінансового плану і звіту». І сьогодні ми мали б постатейно розглянути кошторис на 2013 рік. Вважаю, що це ще не пізно зробити у березні на конференції трудового колективу. Що ж торкається запропонованого нам звіту, то, відповідно до регламенту Вченої ради, пропоную його затвердити.

      Тепер я хочу окреслити коло тих питань, які сьогодні є досить болючими для викладацького складу університету. Перш за все маю на увазі збільшення аудиторного навантаження на викладачів з 1 вересня 2012 року, скорочення чисельності викладацького складу, зменшення рівня кваліфікаційних надбавок відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міносвіти за № 557 від 24.09.2005 року. Цими нормативними документами врегульовані граничні розміри надбавок за науковий ступінь та вчене звання. Оскільки ці документи не носять локального характеру, то, очевидно, що спочатку цей вид надбавок має бути забезпечений в повному обсязі, а вже потім, за наявності коштів, можна встановлювати надбавки стимулюючого характеру. Стверджую, що кошти загального бюджету в 2013 році на це передбачені!

     Що ж торкається збільшення аудиторного навантаження та скорочення викладацького складу, яке пов’язується з різким зниженням чисельності студентів за останні п’ять років, то хочу зауважити, що воно мало би торкатися всіх категорій працівників, а не бути вибірковим. До того ж розподіл педагогічного навантаження відбувається непрозоро, з нарахуванням якихось коефіцієнтів, а не відповідно до приведеного контингенту студентів згідно Постанови КМУ № 1134 від 17.08.2002 року.

      Вихід тут один – дотримуватись норм чинного законодавства!

     Непрозорим є також преміювання в університеті. Одні категорії працівників преміюються по кілька разів на рік, інші – ні разу. Цікаво було б також почути інформацію проректора-головного бухгалтера щодо структури економії фонду оплати праці.

     Думаю, що прозорість у цьому питанні можна вирішити шляхом оприлюднення всіх наказів про преміювання на сайті університету.

      І останнє. Сьогодні соціальний діалог між адміністрацією і виборним профспілковим органом практично відсутній, і, зауважу, не з вини профспілки та її голови. Якщо і надалі все відбуватиметься в такому режимі, то за захистом працівників університету профспілці прийдеться звертатися до Міністерства освіти і науки України, а може і до судових органів. Дякую за увагу.

Партнеры: nortec-spb.com, ParodyTV

<<Назад