Оновлено
16-01-2023
09:37

Актуальні новини

2022-10-17 17:09:16
Роз’яснення щодо збереження середнього заробітку за мобілізованими педагогічними та науково-педагогічними працівниками. 

Міністерство економіки України додатково опрацювало питання щодо збереження середнього заробітку педагогічним та науково-педагогічним працівникам і Листом від 04.10.2022 р. № 4711-06/68341-09 повідомляє таке.

Частиною другою статті 57 Закону України “Про освіту” передбачено гарантії держави педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які передбачають, зокрема, що у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за такими працівниками зберігається попередній середній заробіток.

Отже, зазначені гарантії поширюються на педагогічних та науково-педагогічних працівників, лише які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

З огляду на викладене, Мінекономіки попросило свій лист від 27.09.2022 р. № 4711-06/66974-03 вважати неактуальним.

Нагадуємо, що раніше, Міністерство освіти і науки листом  від 06.09.2022 р. № 1/10241-22 надало роз’яснення щодо збереження середнього заробітку педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів та установ освіти, які призвані на військову службу.

Зокрема, в листі також зауважено, що частина друга статті 57 Закону України «Про освіту» передбачає збереження попереднього середнього заробітку за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Розрахунок середньої заробітної плати в цьому випадку здійснюється відповідно до Порядку, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100.

Міністерство освіти і науки також  зауважило, що у частині другій статті 57 Закону України «Про освіту» вказано дещо вужче коло осіб, за якими зберігається середній заробіток, ніж було передбачено у частині третій статті 119 Кодексу законів про працю України.

Тобто, з огляду на вказане, зазначені листи двох міністерств підтверджують, що за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період роботодавці зобов’язані зберігати попередній середній заробіток.

Також окремо в листі Міністерства освіти і науки роз’яснено порядок застосування обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, всім вищевказаним педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Так, зазначено, що відповідно до статті 9 Закону України «Про відпустки» (із змінами, внесеними Законом України від 01.07.2022 р. № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин», що набрав чинності 19 липня 2022 року) до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), крім випадків, коли за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи і посада на підприємстві на час призову.

Висновок:

1.За педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період роботодавці зобов’язані зберігати попередній середній заробіток, але цей період військової служби їм не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Рекомендуємо провести на місцях відповідну роз’яснювальну роботу із соціальними партнерами щодо безумовного дотримання прав педагогічних та науково-педагогічних працівників, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, в частині збереження попереднього середнього заробітку.

Міністерство економіки України додатково опрацювало питання щодо збереження середнього заробітку педагогічним та науково-педагогічним працівникам і Листом від 04.10.2022 р. № 4711-06/68341-09 повідомляє таке.

Частиною другою статті 57 Закону України “Про освіту” передбачено гарантії держави педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які передбачають, зокрема, що у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період за такими працівниками зберігається попередній середній заробіток.

Отже, зазначені гарантії поширюються на педагогічних та науково-педагогічних працівників, лише які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

З огляду на викладене, Мінекономіки попросило свій лист від 27.09.2022 р. № 4711-06/66974-03 вважати неактуальним.

Нагадуємо, що раніше, Міністерство освіти і науки листом  від 06.09.2022 р. № 1/10241-22 надало роз’яснення щодо збереження середнього заробітку педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів та установ освіти, які призвані на військову службу.

Зокрема, в листі також зауважено, що частина друга статті 57 Закону України «Про освіту» передбачає збереження попереднього середнього заробітку за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Розрахунок середньої заробітної плати в цьому випадку здійснюється відповідно до Порядку, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100.

Міністерство освіти і науки також  зауважило, що у частині другій статті 57 Закону України «Про освіту» вказано дещо вужче коло осіб, за якими зберігається середній заробіток, ніж було передбачено у частині третій статті 119 Кодексу законів про працю України.

Тобто, з огляду на вказане, зазначені листи двох міністерств підтверджують, що за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період роботодавці зобов’язані зберігати попередній середній заробіток.

Також окремо в листі Міністерства освіти і науки роз’яснено порядок застосування обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, всім вищевказаним педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Так, зазначено, що відповідно до статті 9 Закону України «Про відпустки» (із змінами, внесеними Законом України від 01.07.2022 р. № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин», що набрав чинності 19 липня 2022 року) до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), крім випадків, коли за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи і посада на підприємстві на час призову.

Висновок:

1.За педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період роботодавці зобов’язані зберігати попередній середній заробіток, але цей період військової служби їм не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Рекомендуємо провести на місцях відповідну роз’яснювальну роботу із соціальними партнерами щодо безумовного дотримання прав педагогічних та науково-педагогічних працівників, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, в частині збереження попереднього середнього заробітку.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;