Оновлено
16-01-2023
09:37

Актуальні новини

2022-06-08 13:03:32
Порядок надання у 2022 році додаткової відпустки на дітей 

Додаткову відпустку на дітей надають (ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки):

1.     одному з батьків, які мають 2-х або більше дітей віком до 15 років.

Зверніть увагу, що за рік, у якому дитина досягає 16 років, право на додаткову відпустку втрачається ;

2) одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю;

3) одному з батьків, які усиновили дитину;

4) матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи;

5) одинокій матері;

6) батькові дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у т. ч. й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

7) особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному з прийомних батьків.

Зверніть увагу, що у цьому питанні з 09.05.2021 сталося дві зміни: надали рівні права у відношенні додаткової відпустки на дітей батькові.

Ввели формулювання, що відпустка надається «одному з батьків». Це значить, що у таку відпустку може піти не мати, а батько.

Однак, якщо йде батько, то мати втрачає у цей рік право на неї; отримувач відпустки не обов’язково тепер має працювати.

Так, з ч. 1 ст. 19 прибрали формулювання  «Жінці, яка  працює…». Виходить, що тепер право на відпустку з’являється у жінки, яка знаходиться у декретній відпустці по догляду за дитиною по досягненню нею 3 років. Навіть якщо вона жодного дня у такому році не працювала, вона може передати дане право своєму чоловікові.

Усі ці зміни пов’язані з набуттям чинності Закону від 15.04.2021 № 1401, який оновив ст. 19 Закону про відпустки.

Зверніть увагу, що у даних нормах мова йде не про чоловіка і дружину, а про мати й батька, тобто батьки не обов’язково мають перебувати у шлюбі.

Ще раз приймемо до уваги:

а)зараз у додаткову відпустку на дітей може піти не тільки мати, але й батько;

б)якщо мати перебуває у декретній відпустці, відпусткою на дітей може користуватися батько дитини.

Додаткова відпустка на дітей: тривалість

Додаткова соціальна відпустка на дітей надається тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (ч. 2 ст. 19 Закону про відпустки).

Увага: святкові і неробочі дні — це ті 11 днів, перелік яких наведений у ст. 73 КЗпП. Наприклад, 17-денну відпустку повинна мати двох дітей з віком 9 і 13 років (перша підстава) та має статус одинокої матері (друга підстава). Однак, якщо дітям 14 і 19 років, то у одинокої матері буде лише 10 календарних днів відпустки, так як підстава вже тільки одна.

Додаткова відпустка на дітей у 2022 році: особливості

Додаткова соціальна відпустка на дітей має такі особливості: якщо вона не використана, то право на неї зберігається. Відпустку також можна й переносити. Наприклад, якщо працівниця не користувалася нею у 2021 році, а у червні 2022 року вирішила нею скористатися, то вже має право на 20 календарних днів відпустки (2 роки×10); грошова компенсація відпустки нараховується тільки у разі звільнення.

Наприклад, якщо працівниця не користувалася такою відпусткою 2019-2020 роки й звільняється у червні 2022 року, то може отримати компенсацію за 30 календарних днів.

Або ж піти спочатку у відпустку на ці дні, а вже потім звільнитися;

працівник щороку має право на відпустку на дітей за основним місцем роботи та за кожним трудовим договором за сумісництвом (лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 № 438/13/116-16, від 26.06.2019 № 751/0/204-19; лист Мінекономіки від 27.08.2021 № 4712-06/42842-07);

оплачується відпустка за рахунок підприємства, як і щорічна.

За тими ж правилами розрахунку відпускних; період часу, за який надається відпустка, — календарний рік, а не робочий рік. Це відрізняє її від щорічних відпусток.

Право на таку відпустку повної тривалості у такому разі виникає незалежно від відпрацьованого часу, з першого відпрацьованого робочого дня та щоразу накопичується з 1 січня;

святкові і неробочі дні у тривалості відпустки не рахуються у тривалості, а також і не оплачуються.

Тут усе, як і у щорічних відпусток;

відпустка на частини не ділиться, тобто одразу надаються усі 10 днів.

Виняток — особи, які мають одразу дві причини на надання такої відпустки. Тоді вони можуть її поділити на 10 + 7 (лист Мінсоцполітики від 12.05.2015 № 256/13/116-15);

з «дитячої» відпустки не можна відкликати, так як усі ситуації відкликання описані у ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки і вони стосуються щорічної відпустка, а дана відпустка не є щорічною;

не можна зарахувати «дитячу» відпустку у тривалість щорічної основної чи додаткової.

Це самостійна відпустка, яка не зменшує щорічну.

Увага: відпустку на дітей від щорічної відпустки відрізняє термін, за який вона настає — календарний рік, а не робочий.

Коли надається додаткова відпустка на дітей під час воєнного стану, то врахувати слід таке:

право на відпустку на об’єктах критичної інфраструктури.

В останньому випадку роботодавець має право позбавляти працівників усіх видів відпусток і додаткова відпустка на дітей тут не виняток (ч. 2 ст. 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136, далі ― Закону № 2136);

 як і при розрахунку відпускних по щорічній відпустці, по дитячій теж треба віднімати святково-неробочі дні.

І теж під час воєнного стану слід урахувати, що святково-неробочих днів з 24 березня 2022 року немає (дата набуття чинності Закону № 2136).

Наприклад 28 червня вважається звичайним днем (ч. 6 ст. 6 Закону № 2136).

Додаткова відпустка на дітей: умови надання

Існують такі умови, без виконання яких, права на відпустку немає: особа не отримувала таку відпустку протягом року за іншим місцем роботи. Через це новоприйняті працівниці врядчи мають право на «дитячу» відпустку.

Справа в тому, що  якщо працівниця тільки влаштувалася на нове місце, перейшовши на нього з іншого місця роботи, то вона або отримувала «дитячу» відпустку там, або отримала грошову компенсацію.

Отже, нею було використано право на цю відпустку і повторно не надається (лист Мінсоцполітики від 31.07.2014 р. № 292/13/133-14).

Якщо ж раптом сталося, що у відпустку така особа за попереднім місцем роботи не ходила — слід надати довідку з цього місця роботи; мати/батько — хто йде у відпустку, мають надати підтверджувальні документи. В першу чергу, копії свідоцтв про народження дітей. Одинока матір — документи, що доводять її статус (див. нижче).

Однак зараз додалося ще й документальне підтвердження того, що другий з батьків не користувався такою відпусткою. Це пов’язано з уже згаданими вище змінами.

З приводу довідок про відсутність відпустки на дітей.

Наприклад, це може бути довідка довільної форми з місця роботи, яку може надати або бухгалтерія, або кадрова служба.

Ще раз до уваги: зараз слід підтверджувати, що інший з батьків не користувався відпусткою на дітей й не отримував за неї компенсації.

Додамо, що жінки, які мають дітей віком до 15 років мають також право на звичайну щорічну відпустку до настання 6 місяців роботи (ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки). Через це вони практично одразу можуть піти у відпустку на 34 календарних дні (24 дні — щорічна та 10 днів — на дитину).

Якщо особа є педагогічним працівником, то в літній канікулярний період вона вправі отримати 56 к.д. основної відпустки та 10 днів – на дитину чи дітей.

Нагадуємо, що соціальна додаткова відпустка на дітей надається понад щорічні відпустки, передбачені ст. 6, 7 і 8 Закону «Про відпустки» № 504, а також понад щорічні відпустки, установлені іншими законами та нормативно-правовими актами. Це означає, що обмеження загальної тривалості щорічних основних і додаткових відпусток (59 к. д.) не поширюється на випадки, коли разом із щорічною відпусткою за відпрацьований робочий рік надаються соціальні відпустки на дітей за поточний рік і минулі періоди.

Додаткова відпустка на дітей: оплата

Зарплату працівникам за час відпустки виплачують не пізніше ніж за 3 дні до її початку (ч. 1 ст. 21 Закону про відпустки). Це правило діє і для відпустки працівникам, які мають дітей. Триденний строк рахують у календарних днях. Якщо останній день виплати відпускних припадає на вихідний день, виплатіть їх не пізніше останнього робочого дня тижня до початку відпустки.

Увага: правила розрахунку «дитячої» відпустки нічим не відрізняються від щорічної відпустки. Відпустка нараховується за тими ж правилами, що і щорічна, тобто з використанням Порядку обчислення середньої заробітної плати, постанова КМУ від 08.02.1995 № 100.

Додаткова відпустка на дітей одинокій матері: як підтвердити статус

Додаткова відпустка на дітей одинокій матері надається незалежно від кількості дітей. Таке право надає навіть одна дитина з віком до 18 років (а не 15, як у і звичайній ситуації). Однак тут є декілька «але». По-перше, «18 років» — це цифра не з Закону про відпустки, а Сімейного кодексу. Дитина набуває повноліття у 18 років. Однак за визначених причин (вийшла заміж і т.д.) дитина може набути повноліття раніше. Тоді відпустка одинокій матері уже не надається. По-друге, головна проблема даної відпустки — це підтвердження статусу одинокої матері.

За роз’ясненнями Мінсоцполітики даний статус існує у таких випадках:

1)    жінка не перебуває у шлюбі, а у свідоцтві про народження відсутній запис про батька дитини або запис про нього зроблений в установленому порядку за вказівкою матері;

2)    вдова;

3)    жінка, у тому числі розлучена, яка виховує дитину без батька.

Але тут є умова: батько не проживає разом з дитиною та відсутні інші докази його участі у вихованні дитини;

4)   жінка, яка вийшла заміж не за батька дитини, але її дитину цей новий чоловік не усиновив. Батько ж дитини участі у її вихованні не бере.

Перші два випадки документально підвередити легко (свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть чоловіка).

 А от у останніх двох випадках, коли треба доказ відсутності участі батька у вихованні дитини — складніше.

Довідка від  ЖЕК, ОСББ, відповідної місцевої ради  може підтвердити лише той факт, що дитина не живе з батьком. Однак це саме по собі не доводить того, що батько не бере участі у вихованні своєї дитини.

Представники Мінсоцполітики рекомендують ще отримати один з таких документів:

ухвалу суду про розшук відповідача у справі за стягненням аліментів; рішення суду про позбавлення батьківських прав;

рішення суду про відсутність участі батька у вихованні дитини;

акт соціально-побутової комісії профспілки чи будь-якої іншої комісії підприємства;

акт дослідження комітетом самоорганізації населення (простіше кажучи, — акт складений сусідами);

довідка зі школи (дитячого садка), у якому значиться, що батько не бере участі у вихованні дитини, а саме: не спілкується з учителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах тощо.

Увага: для статусу одинокої матері жінці треба надати документ, який доводить, що батько не бере участі у вихованні дитини.

Вагомість доказу визначає сам роботодавець.

Якщо працівниця не може довести факт того, що батько не бере участі у вихованні дитини та дійсно займається вихованням дитини одна, то роботодавець має право відмовити їй у наданні додаткової соціальної відпустки як одинокій матері (лист Мінпраці від 14.04.2008 № 235/0/15-08/13). У тім, він має право й надати таку відпустку — достовірність і достатність доказів роботодавець визначає самостійно.

Крім того, згадані документи бажано б оновлювати щороку, так як сімейна ситуація у одинокої матері може й змінитися.

Детальні роз’яснення від представника Мінсоцполітики щодо ситуації з одинокою матір’ю можна знайти, наприклад, у листах від 30.05.2014 № 193/13/123-14, від 25.02.2015 № 76/13/116-15.

_______________________________________________________

Зразок заяви працівниці на додаткову відпустку на дітей:          

Директору  ЗЗСО

ІП

Вчителя

ІП

 

                                            ЗАЯВА

 

Прошу надати мені додаткову оплачувану соціальну відпустку із 20 червня 2022 р. тривалістю 17 календарних днів у зв’язку з вихованням двох дітей віком 3 та 5 років, а також наявністю статусу одинокої матері. Підстави: ч. 1 і ч. 2 ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504.

Додатки: 1. Копії свідоцтв про народження дітей.

2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

3. Довідка з дошкільного закладу освіти, що батько не бере участі у вихованні дитини.

4. Довідка з ЖЕК, що дитина проживає з матір’ю окремо від батька.

14.06.2022                                             ІП

_______________________________________________________

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;