Оновлено
16-01-2023
09:37

Актуальні новини

2022-06-07 09:23:56
Відпустки. Питання та відповіді. 

ВІДПУСТКИ. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ.

1.             Чи мають право працівники на відпустку в умовах воєнного стану?

Так, усі працівники, які знаходяться у трудових відносинах, мають право на відпустки, навіть у період воєнного стану.

2.             Чи має працівник писати заяву про надання відпустки?

Закон України «Про відпустки» передбачає надання відпустки працівникам на підставі затвердженого графіку відпусток. Тому надання відпустки, в межах затвердженого графіку, може здійснюватися без заяви.

3.             Чи може працівник попросити роботодавця перенести відпустку на інший період, ніж передбачено графіком?

Так. Певні категорії працівників мають право на отримання щорічної відпустки в зручний для них час (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

Інші працівники можуть просити перенести відпустку на інший період, але рішення про перенесення приймається роботодавцем з урахуванням потреб підприємства, організації, установи.

4.             Чи є випадки, коли роботодавець повинен перенести відпустку на вимогу працівника?

Так. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про відпустки» щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

1)  порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

2)     несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2)        виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

3)  настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

4)   збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

5.             Якої тривалості надається щорічна оплачувана відпустка під час воєнного стану?

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі Закон № 2136) у період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні.

6.            Якщо у працівника є невикористана частина основної щорічної відпустки за минулий робочий рік, чи може він взяти цю невикористану частину та ще додатково 24 календарні дні відпустки за поточний робочий рік?

Ні. Законом №2136 передбачено, що загальна тривалість основної щорічної відпустки під час воєнного стану не може бути понад 24 календарних дні. Закон не робить уточнень, за який період мають бути ці відпустки, тож, незалежно від робочих років чи інших причин, загальна тривалість основної щорічної відпустки не може перевищувати 24 календарні дні.

7.            Якщо працівник вже отримав частину щорічної оплачуваної відпустки до запровадження воєнного стану, то відпустку якої тривалості він може отримати під час воєнного стану?

Закон № 2136 вводить обмеження тривалості щорічних оплачуваних відпусток саме під час воєнного стану. Тому протягом воєнного стану працівник має право на отримання щорічної оплачуваної відпустки, тривалістю 24 календарних дні, незалежно від того, скільки днів відпустки він використав до запровадження воєнного стану.

8.             Чи запроваджені обмеження на надання чи тривалість інших відпусток: за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; за особливий характер праці; у зв'язку з навчанням; творчої; для підготовки та участі в змаганнях; соціальних; інших відпусток передбачених законодавством?

Ні. Законом № 2136 запроваджені обмеження щодо тривалості лише щорічної оплачуваної відпустки. Інші відпустки надаються у звичайному порядку та звичайної тривалості.

9.             Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки?

Так, може. Закон № 2136 передбачає, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

10.          Чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки, надання та тривалість якої передбачено колективним договором?

Ні, не може. Але Закон № 2136 надає право роботодавцю зупинити дію окремих положень Колективного договору за його ініціативою. Тож, якщо роботодавець не має бажання або можливості надати працівникам відпустки, передбачені саме колективним договором, то він спочатку повинен прийняти та оформити належним чином рішення про зупинення дії відповідних пунктів колективного договору, а вже потім, на підставі зупинення положень колективного договору, відмовити у наданні відпусток.

Проте, на нашу думку, такі дії роботодавця будуть абсолютно законні лише у випадку, якщо колективний договір передбачає надання відпусток НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАСТВОМ. Наприклад, на святкування весілля або народження дитини. Якщо ж відпустка передбачена у законодавстві, а колективний договір лише уточнює її тривалість, то така відпустка повинна бути надана, а відповідні положення колективних договорів не можуть бути зупинені за ініціативою роботодавця. Наприклад, відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці та за особливий характер праці.

11.          Чи виключаються з днів відпустки святкові та неробочі дні?

Ні. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про відпустки» святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, не враховуються. Але Закон № 2136 встановив, що під час воєнного стану норми статті 71-73 КЗпП України не застосовуються. Тому, протягом дії воєнного стану, святкові та неробочі дні враховуються під час визначення тривалості основної щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи АІ групи.

12.         Педагогічні працівники та деякі інші категорії працівників мають право на відпустку більшої тривалості - 42 чи, навіть, 56 календарних днів. Якщо під час воєнного стану буде надано відпустку тривалістю 24 календарні дні, чи не «згорять» ненадані дні відпустки у подальшому?

Ні. Невикористана частина відпустки не «згорає» та залишається за працівником. Цю невикористану частину відпустки можна буде отримати після завершення військового стану або вона буде компенсована при звільненні.

13.          Чи може працівник отримати компенсацію невикористаної частини відпустки у грошовій формі?

Так. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж 24 календарних дні.

14.         Якщо працівник не використав усі дні щорічної відпустки та не отримав за них компенсацію і вирішив звільнитися, що буде з невикористаними днями відпустки?

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І груші.

15.          Стаття 57 Закону України «Про освіту» передбачає виплату педагогічним і науково- педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Чи має здійснюватися виплата цієї допомоги під час воєнного стану?

Так. Вказана норма є чинною, вона не була ані скасована, ані призупинена на час воєнного стану. Тож, при надані щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам, їм повинна бути виплачена допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу.

16.          Чи повинен працівнику заяві про надання відпустки писати також прохання про виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу?

Може написати, але не зобов'язаний. Як вже зазначалося, ст. 57 Закону України «Про освіту» передбачає виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Отже, виплата допомоги на оздоровлення гарантована працівнику законодавством і має бути виплачена не залежно від того, просив він про це, чи ні.

17.          Чи звільняється роботодавець від відповідальності за невиплату допомоги на оздоровлення, якщо працівник не писав заяву з проханням про надання такої допомоги?

Ні, адже виплата такої допомоги передбачена чинним законодавством, ст. 57 Закону України «Про освіту».

18.          Якщо працівник зі своєї ініціативи, або відповідно до Закону № 2136, ділить відпустку на частини, при наданні якої з них необхідно виплачувати допомогу на оздоровлення?

Закон України «Про освіту» передбачає, що допомога на оздоровлення надається під час надання основної щорічної відпустки. Законодавство не передбачає ситуації виплати допомоги при поділі відпустки. Проте, враховуючи, що працівник може отримати невикористану частину відпустки у наступному робочому році, а допомога на оздоровлення надається один раз на календарний рік, то більш логічним є виплата допомоги на оздоровлення при наданні першої частини відпустки.

19.          Чи є мінімальна тривалість основної щорічної відпустки, необхідна для отримання допомоги на оздоровлення (наприклад 14 календарних днів)?

Ні. Закон України «Про освіту» не прив'язує виплату допомоги на оздоровлення до якоїсь мінімальної кількості днів щорічної відпустки. Допомога на оздоровлення може бути виплачена при наданні будь-якої (навіть один день) кількості днів щорічної відпустки.

20.          Чи може працівник отримати дві допомоги на оздоровлення, якщо протягом календарного року отримав відпустки за два різні робочі роки?

Ні. Закон України «Про відпустки» передбачає, що працівник повинен отримувати відпустку кожного року. А Закон України «Про освіту» передбачає, що педагоги отримують допомогу на оздоровлення під час надання відпустки. Тож працівник може отримати одну допомогу на оздоровлення протягом одного календарного року.

21.          Якщо працівнику під час надання основної щорічної відпустки не була виплачена допомога на оздоровлення, чи може бути виплачена компенсація під час звільнення?

Ні. Закон України «Про відпустки» встановлює, що при звільненні працівнику виплачують компенсацію за усі невикористані дні щорічної відпустки. Але Закон України «Про освіту» не передбачає виплату працівнику при звільнені компенсації допомоги на оздоровлення, невиплаченої при наданні відпустки.

22.          Якщо відпустка, або її частина, була надана, а допомога на оздоровлення виточена не була, яким чином можна захистити порушене право працівника?

Виплата допомоги на оздоровлення передбачена Законом України «Про освіту», тож її невиплата є порушенням чинного законодавства України. Для захисту свого порушеного права, працівник особисто може звернутися до Державної інспекції праці та суду. Профспілка, за зверненням члена профспілки, може надати необхідну правову допомогу.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;