Оновлено
16-01-2023
09:37

Актуальні новини

2022-05-27 10:38:46
Бюлетень роз’яснень поточного законодавства 

 

1.МОН про дистанційну роботу працівників закладів освіти поза межами України

 

Міністерство освіти і науки України на звернення ЦК Профспілки надало роз’яснення щодо сфери застосування постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 481 «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану».

У відповіді МОН зазначає, що відповідно до абзацу першого пункту 1 Постанови № 481 на період воєнного стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків.

Пунктом 2 Постанови 481 робота працівників та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

У разі перебування працівників суб’єкта господарювання в робочий час поза межами робочого місця в Україні, без рішення, зазначеного в абзаці першому пункту 1 Постанови 481, або перебування в робочий час за кордоном, за винятком перебування у відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

У випадку, коли відповідні дії будуть вчинені керівником суб’єкта господарювання, крім дисциплінарного стягнення, може бути припинено їх повноваження в установленому порядку (пункт 3 Постанови 481).

Відповідно до пункту 4 Постанови 481 обов’язок виконання цієї постанови покладено на керівників суб’єктів управління об’єктами державної власності.

Міносвіти зазначає також, що відповідно до листа МОН від 03.05.2022 № 1/4777-22 Міністерство економіки України у листі від 14.05.2022 № 3211-07/24217-03 акцентувало увагу, що відповідно до частини другої статті 22 Господарського кодексу України суб’єктами господарювання державного сектора економіки є суб’єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів.

При цьому, згідно із Законом України «Про Фонд державного майна України» Фонд державного майна України забезпечує формування і ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, є його розпорядником.

Реєстр (перелік) суб’єктів господарювання державного сектору економіки (державних підприємств, їх об’єднань, дочірніх підприємств та господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків) з інформацією про суб’єкти управління розміщений на офіційному вебсайті Фонду державного майна України.

МОН зробило висновок, що усі юридичні особи, інформація про яких розміщена у зазначеному реєстрі, є суб’єктами господарювання державного сектору економіки.

МОН звертає також увагу, що відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.

__________________________________________________________

 

 

2.З 27 травня буде посилено захист працівників: опубліковано закон

 

26 травня його опубліковано в «Голосі України» № 111 (7861) Закон № 2253-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» (законопроект № 5266, а 27 травня він наберає чинності (з дня, наступного за днем його опублікування).

Законом пропонується:

Передбачити можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю, поширення дії положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі.

Встановити обов’язок роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього, обов’язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання, обов’язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо заінтересованих у цьому суб’єктів.

Встановити штраф за ненадання інформації працівнику про укладення колективного договору та внесення до нього змін у розмірі до 10 н.м.д.г. (170 грн) та дисциплінарну відповідальність.

Встановити строк дії умов колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи. Колективний договір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації роботодавця.

Привести норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі.

Встановити зобов’язання для роботодавців надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення профспілковому представнику.

Посилити відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення.

Уточнити, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є протягом одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;

вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;

вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.

Крім цього, у чинне законодавство включаються норми, зокрема щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування, а також надання права особам, що зазнали дискримінації звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Зокрема, забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання

Також забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з підстав, не передбачених законом.

__________________________________________________________

 

3.ВРУ вирішила проблему здобуття профосвіти та перепідготовки кадрів під час війни

 

ВРУ вирішила питання щодо потреби в кваліфікованих працівниках за умов воєнного стану в Україні, дозволивши повторно здобувати профтехосвіту за публічні кошти.

Відповідне рішення прийняв парламент. Мова про законопроект №7293, який передбачає:

1. дозволити здобувати професійну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, яку можна буде здобути безоплатно в будь-який інший час впродовж життя;

2. передбачити, що освітні програми можуть бути спрямовані на здобуття як повних, так і часткових професійних кваліфікацій, що дозволить здійснювати підготовку і перепідготовку кваліфікованих робітників за короткостроковими програмами під конкретні потреби держави у відбудові країни, та встановити можливість фінансування за публічні кошти перепідготовки чи підвищення кваліфікації робітників;

3. дозволити безоплатно впродовж життя здобувати професійну освіту за іншими професіями, але не раніше ніж через 3 роки після завершення безоплатного здобуття професійної освіти за попередньо здобутою професією, за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше 2 років, а також наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну освіту вперше;

4. встановити, що до завершення 3-річного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу особа має право безоплатно здобувати професійну освіту за іншою професією, якщо за станом здоров’я вона втратила можливість виконувати роботу за отриманою раніше професією, або за умови запиту для невідкладного забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, чи в інших випадках, передбачених законодавством;

5. заборонити закладам професійної освіти відмовляти у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного чи регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади;

6. установити, що до завершення процедури передачі закладів професійної освіти з державної у комунальну власність передбачені законодавством повноваження засновників закладів професійної освіти виконують місцеві органи влади, визначені рішенням КМУ;

7. визначити, що протягом 10 років з дня набрання чинності цим Законом припинення шляхом ліквідації чи реорганізації комунальних закладів професійної освіти, що були передані з державної власності у комунальну власність відповідно до статті 27 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2016 рік», відбувається лише за попереднім погодженням з МОН та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

________________________________________________________

4.Оплата роботи у вихідні дні під час воєнного стану

 

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” у період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів),частини першої статті 65, частин третьої-п”ятої статті 67 та статей 71-73 (святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Таким чином, не застосовуються способи компенсації за роботу у вихідний день, передбачені статтею 72 КЗпП.

У разі роботи працівника у вихідний день оплата здійснюється за фактично виконану роботу як у робочий день.

_______________________________________________________

 

5.Чи нараховується індексація працівникам за період простою?

 

Згідно умов п. 2 Порядку  проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 10.07.2003 за № 1078, індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому вираженні, що включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами), доплати надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Враховуючи, що оплата часу (періоду) простою не належить до постійних виплат, які підлягають індексації, тому виплати за час простою не індексуються.

________________________________________________________

 

6.Чи можна відмовити працівнику у наданні відпустки?

 

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

До таких об’єктів критичної інфраструктури відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 262 відносяться установи, які надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, охорони здоров’я, комунальні служби.

Заклади освіти не входять до цього переліку.

__________________________________________________________

 

7.Щодо продовження дії контракту з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком (актуально для тих педпрацівників, з якими з 1 липня 2020 року укладався щорічний строковий трудовий договір)

 

Згідно із частиною другою статті 22 Закону України "Про повну загальну середню освіту" педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону набрання чинності цим Законом стало підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов'язані були припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

Міністерство освіти і науки України у листі від 26.03.2021 р. №4.5/660-21 «Щодо продовження дії контракту з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком» вказало, що «після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону. Закон не визначає кількість разів переукладення таких договорів. Питання щодо укладення та припинення строкових трудових договорів регламентовано статтями 24 та 36 Кодексу законів про працю України. Основні положення щодо змісту та порядку укладання строкового трудового договору визначені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року №170, та у типовій формі контракту з працівником, затвердженій наказом Мінпраці від 15 квітня 1994 року №23».

Таким чином, з працівниками пенсійного віку, з якими до 1 липня 2020 року було укладено строкові трудові договори строком на один рік, цьогоріч можуть укладатися строкові трудові договори строком від 1 до 3 років, як це передбачено абзацом третім частини 2 статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту». В подальшу переукладення строкового трудового договору з такими працівниками може відбуватися необмежену кількість разів. При цьому, ватро звернути увагу на те, що строк трудового договору обумовлюється за взаємною згодою роботодавця та працівника.

Окрім того, нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» держава гарантує педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Слід пам’ятати, що у випадку, коли щорічна відпустка чи її частина не надається до звільнення, у тому числі і до звільнення у зв’язку з припиненням строкового трудового договору, а виплачується компенсація за невикористану відпустку, виплата грошової допомоги не здійснюється.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Таким чином, працівникам, яких роботодавцем повідомлено про заплановане звільнення та які попередньо не використали щорічну відпустку, ватро подати заяву з посиланням на ст. 3 Закону України «Про відпустки» про надання щорічної відпустки. В такому разі їм в обов’язковому порядку має бути надано щорічну основну відпустку повної тривалості з продовженням чинності строкового договору до закінчення цієї відпустки та з виплатою оздоровчих.

__________________________________________________________

 

8.Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час

 

Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008  № 402 затверджено  Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (надалі – «Положення»).

В розділі «Медичний огляд призовників (допризовників)», зокрема в п. 2.9 Положення передбачено, що лікар за результатами огляду призовника виносить одну з таких постанов:

а) придатний до військової служби за графами ТДВ "А" 1-11;

б) тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування (динамічного спостереження) на термін до ________ (указати дату);

в) підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

г) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

ґ) непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

В свою чергу п. 20.3. Положення встановлює, що при медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту, зокрема: б) "Непридатний": до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час (На воєнний час приймається постанова: "Обмежено придатний до військової служби").

За графами ТДВ, які передбачають індивідуальне визначення придатності до служби (роботи) за військовою спеціальністю, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"придатний до служби (роботи)";

"тимчасово непридатний до служби (роботи)";

"непридатний до служби (роботи)".

Відповідно до п.п. г п. 20.3 Положення дає визначення терміну "Обмежено придатний до військової служби".

Так, одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі.

(!!!) Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, - непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Втім, військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

З метою медичної та соціальної реабілітації зазначені особи можуть бути переоглянуті госпітальними (гарнізонними) ВЛК ВМКЦ, але не раніше ніж через 3 роки після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби.

Щодо військовозобов'язаних, резервістів, які призвані на збори і визнані ВЛК непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, обмежено придатними до військової служби або потребують відпустки за станом здоров'я, одночасно приймається постанова "непридатний для подальшого проходження зборів" (п. 20.5 Положення).

Відповідно до п. 22.12 Положення постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, повинні бути реалізовані негайно.

ВИСНОВОК: З урахуванням вказаного, призовник, який за результатами медичного обстеження є «обмежено придатний до військової служби» має отримати від медкомісії (ВЛК або ЦВЛК) копію постанови, з переліком тих робіт та видів служби, які йому протипоказані за станом здоров'я, однак не слід забувати, що військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

До уваги! Постанова військово-лікарської комісії (ВЛК) регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку (п. 2.4.10 Положення), а постанови Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК) можуть бути оскаржені в судовому порядку (п. 2.3.5 Положення).

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;