Оновлено
16-01-2023
09:37

Актуальні новини

2022-04-01 06:30:33
Бюлетень роз’яснень поточного законодавства за період з 14 по 16 березня 2022 року 

1.15 березня 2022 року  Верховна Рада України прийняла ряд важливих законів

 

1.Законом 7168 затвердили Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 днів (до 24 квітня включно)

2.Законом 7151 визнали добровольців ТерОборони ветеранами війни та запровадили категорію для соцзахисту - сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

3.Законом 7149 встановили можливість скасування запобіжного заходу (тримання під вартою) підозрюваному, обвинуваченому для призову його на військову службу під час мобілізації та дії режиму воєнного стану

4.Законом 7133 запровадили гарантії освітянам в умовах воєнного стану (дистанційна форма освіти, збереження робочого місця, середнього заробітку, стипендії, місця проживання у гуртожитку, харчування тощо)

5.Законом 7166 внесли зміни до Бюджетного кодексу щодо незастосування його окремих норм та здійснення загальної мобілізації, а також надали права органам місцевого самоврядування або військовим адміністраціям приймати рішення про спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, тощо

6.Законом 7160  затвердила особливі правила трудових відносин в умовах воєнного стану.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Діятиме він протягом воєнного стану, введеного відповідно до Закону «Про правовий режим воєнного стану» та втратить чинність з моменту припинення та скасування воєнного стану.

Цим законом визначаються особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, на період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону «Про правовий режим воєнного стану» (воєнний стан).

У Законі зазначено, що на період дії воєнного стану:

вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачені статтями 43, 44 Конституції України;

не застосовуються норми законодавства про працю в частині відносин, врегульованих цим законом.

Укладення трудового договору

На період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

При його в період дії воєнного стану умова про випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Переведення та зміни істотних умов праці

На період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за винятком переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

На період дії воєнного стану норми ст. 32 КЗпП про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

З ініціативи працівника. У зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження (за винятком примусового залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного часу, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури).

З ініціативи роботодавця.

Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки, крім випадків.

На період дії воєнного стану норми статті 43 КЗпП не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку

Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

На період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частина перша статті 65, частини третя — п’ята статті 67 та статті 71–73 (святкові і неробочі дні) КЗпП

Організація кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця

На час воєнного стану організація кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів здійснюється на розсуд роботодавця.

Робота в нічний час

На час воєнного стану не залучаються без крайньої необхідності до роботи в нічний час:

вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до одного року,

особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

На час воєнного стану частини перша та друга статті 54 КЗпП не застосовуються (щодо тривалості роботи в нічний час).

Залучення до роботи деяких категорій працівників

На час дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року) на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Працівники, які мають дітей (крім випадків, визначених статтею 8 цього Закону), на час дії воєнного стану можуть залучатись до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження за їх згодою.

Оплата праці

Заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим договором.

У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність.

Зупинення дії окремих положень колективного договору

На час військового стану дія окремих положень колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена.

Відпустки

На період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

На період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури.

Протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без врахування норм частини першої статті 26 Закону «Про відпустки».

Призупинення дії трудового договору

Призупинення дії трудового договору — це тимчасове звільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Дія трудового договору може призупинятися у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість виконання ним роботи.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію.

Діяльність профспілок

В межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом.

На період воєнного стану тимчасово призупиняється дія статті 44 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та відповідні норми колективних договорів (мова йде про кошти на культурно-масову і фізкультурну роботу).

До уваги!

На території тих регіонів, в яких не ведуться воєнні дії, в закладах, установах освіти не застосовуються норми Закону 7160, а діють в повному обсязі норми КЗпП України.

_________________________________________________________

 

2.Скорочення штату через війну: Держпраці радить дочекатись демобілізації

 

Держпраці опублікувала пораду щодо звільнення під час дії військового стану працівника із ініціативи адміністрації (скорочення штату).

Так, за словами відомства заборони щодо звільнення працівників з роботи у зв’язку із скороченням штату або чисельності працівників законодавством про працю не передбачено. В той же час, якщо є можливість не звільняти такого працівника, то краще зачекати до оголошення демобілізації.

_________________________________________________________

 

3.Мобілізація в Україні: порядок і відповідальність за неявку 

 

24 лютого 2022 року Президент Зеленський оголосив загальну мобілізацію. Протягом 90 діб має бути здійснений призов військовозобовʼязаних в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Місцеві органи виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (раніше — військкомати), за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств і фізичних осіб-підприємців мають організувати:

своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу;

здійснення призову військовозобов’язаних, резервістів на військову службу, їх доставки;

виділення тимчасово будівель і транспортних засобів.

Примусово до військкоматів: можливо чи ні

Відповідно до ч. 3 ст. 38 Закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу» органи Національної поліції України зобов’язані за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки доставити до таких територіальних центрів осіб, які порушили законодавство про мобілізацію (ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Призову під час мобілізації підлягають:

Військовозобов’язані

Резервісти

Чоловіки/жінки 20-60 років, які проходили військову службу, або є офіцерами запасу та мають військово-облікову спеціальність (ВОС)

Кого не можна мобілізовувати

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

заброньовані за органами державної влади, місцевого самоврядування та підприємствами; визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я;

жінки та чоловіки:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю, діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Якщо Ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують Ваш статус.

15 березня 2022 року прийняла Закон 7140-1, яким звільнила від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають таких осіб з інвалідністю та важкохворих дітей.

Документ вносить зміни до низки статей законів "Про військовий обов'язок та військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з якими від військової служби (строкової, під час особливого періоду та мобілізації) звільняються окремі категорії військовозобов'язаних з числа осіб з інвалідністю, а також тих, хто доглядають таких людей і недієздатних.

Ці норми також стосуються громадян, які утримують дітей з інвалідністю, дітей, хворих на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня.

Верховна Рада також звільнила від військової служби людей, які доглядають дітей, які дістали тяжку травму, які потребують трансплантації органу, паліативної допомоги, при перетині ними державного кордону України в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

Крім того, дії ухваленого закону поширюються на осіб, які опікують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або віднесені до закладів різних типів, дітей, які виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.

________________________________________________________

 

 

 

 

                     4.Перенесення строків проведення атестації

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/3454-22 від 15.03.2022 р.

  Назад