Оновлено
16-01-2023
09:37

Актуальні новини

2022-03-02 14:24:54
Роз’яснення щодо збереження зарплати та місця роботи за добровольцями територіальної оборони. 

Роз’яснення щодо збереження зарплати та місця роботи за добровольцями територіальної оборони.

 

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу.

Статтею 65 Конституції України встановлено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Порядок проходження військової служби врегульовано Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII, що визначає (ст. 6) такі види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період .

Стаття 119 КЗпП визначає, що за працівниками, призваними[1]

на строкову військову службу,

військову службу за призовом осіб офіцерського складу,

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,

на службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період

або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби,

під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за кошти Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

З 01.01.2022 р. діє Закон України «Про основи національного спротиву» від 16.07.2021 р. № 1702-IX (далі — Закон №1702). На виконання цього Закону розроблено Положення про добровольчі формування територіальних громад, затверджене постановою КМУ від 29.12. 2021 р. № 1449 (далі — Положення № 1449).

Доброволець Сил територіальної оборони Збройних сил України — це громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, який перебуває в Україні на законних підставах впродовж останніх п’яти років та на добровільній основі зарахований до проходження служби у складі добровольчого формування Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Відмінність добровольця від військовослужбовця — добровільність вступу на службу (проходження служби у складі добровольчого формування і проходження військової служби).

Добровольче формування територіальної громади — воєнізований (а не військовий) підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконання завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади.

Сили територіальної оборони Збройних сил України — окремий рід сил Збройних сил України, на який покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони.

Отже, добровольчі формування не діють самі по собі. Діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил України за територіальним принципом (військові керують добровольцями).

Порядок утворення добровольчих формувань територіальних громад визначає однойменний розділ Положення № 1449. Зокрема, для виконання завдань територіальної оборони у своїх межах територіальні громади ініціюють утворення добровольчих формувань.

Командування Сил територіальної оборони Збройних сил через командирів військових частин Сил територіальної оборони Збройних сил заохочує жителів територіальних громад до утворення добровольчих формувань шляхом інформування чи вжиття інших заходів.

Добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил та уповноважених представників органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

Отже, командування Сил територіальної оборони Збройних сил — заохочує, а ініціативна група жителів територіальної громади — створює (військкомат розробив і надає охочим заяву, яку слід заповнити).

Розділ «Комплектування добровольчих формувань» Положення № 1449 визначає, що членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця територіальної оборони (п. 16). Далі наводиться перелік документів для його укладення і порядок укладення.

Контракт добровольця територіальної оборони укладається між командиром добровольчого формування та особою, яка подала заяву щодо членства в добровольчому формуванні. Такі особи укладають контракт добровольця територіальної оборони строком на три роки. Форма контракту добровольця територіальної оборони затверджується Міноборони (у вільному доступі не виявлено зразка контракту, але за інформацією того ж Міноборони вони укладаються).

Підставами припинення контракту добровольця територіальної оборони можуть бути:

закінчення строку контракту;

порушення умов контракту;

заява добровольця територіальної оборони про припинення контракту;

призов (прийняття) на військову службу;

укладення контракту про проходження служби у військовому резерві Збройних сил або інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах;

укладення контракту про проходження служби в державному органі спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України;

незадовільний стан здоров’я добровольця територіальної оборони;

наявність громадянства іншої держави.

 З 24.02.2022 р. в Україні запроваджено воєнний стан — Російська Федерація вчинила акт збройної агресії проти нашої країни. І перед усіма нами постав обов’язок захист суверенітету і територіальної цілісності України — це обов'язок громадян України (тепер вже ніхто не скаже, «що в Конституції не написано», як це було з вакцинацією?).

Одним словом — війна, стаємо на захист Батьківщини.

Отже, працівник може потрапити:

або на військову службу в порядку, встановленому Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII:

бути мобілізованим;

укласти контракт;

або стати добровольцем у підрозділі територіальної громади відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву», уклавши контракт.

Гарантії для першої категорії працівників визначені ст. 119 КЗпП — збереження місяця роботи і середнього заробітку.

Щодо гарантій для другої категорії (добровольці у складі підрозділу територіальної громади), то для них Законом України «Про основи національного спротиву» визначено таке.

Стаття 24. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві:

1. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, які беруть участь у заходах підготовки та виконанні завдань територіальної оборони, здійснюється згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

2. На членів добровольчих формувань територіальних громад під час їх участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".[2]

Наприклад, у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, зазначених у пп. 1 п. 2 ст. 16 цього Закону, виплачується допомога в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

І право на таку допомогу матиме родина військовослужбовця і родина добровольця, який уклав контракт (!).

У частині третій ст. 119 КЗпП добровольці не згадуються. Але згадаймо про норми частини першої ст. 119 КЗпП: на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Звідси доходимо висновку, що за працівниками — членами добровольчих формувань територіальних громад, на час виконання ними завдань територіальної оборони зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Зауважте: із новин та повідомлень органів влади відомо, що для захисту громадянам у спрощеному порядку видають зброю і залучають у тероборону. І такі громадяни допомагають правоохоронним органам підтримувати правопорядок, охороняти об’єкти інфраструктури тощо. На нашу думку, навіть якщо такі громадяни не укладали контракти у підрозділі добровольчих формувань територіальних громад, але ці мешканці міст, сіл стали добровольцями, то гарантії, передбачені ст. 119 КЗпП, Законом України «Про основи національного спротиву», Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», на них також поширюються.

Крім того, вважаємо, що роботодавці мають право самостійно прийняти рішення про збереження за ними місця роботи та заробітку.

Профком.

  Назад